Sơ đồ tổ chức


 
Nguồn nhân lực
Chức Vụ Số Lượng Bằng Cấp
Kỹ sư xây dựng 14 Tiến sĩ, Thạc sĩ, kỹ sư.
Kỹ sư cơ điện 5 Đại Học
Kiến trúc sư 12 Đại Học

Kỹ sư kinh tế xây dựng

3 Đại Học

Hành chính kế toán

2 Đại Học

Kỹ thuật viên

7

Cao đẳng hoặc cao hơn

Tổng Cộng 43