Aeon Mall Bình Dương
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Aeon Tân Phú Celadon
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Aeon Shopping Center Bình Tân
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4