Nhà Máy Whitex Dung Quất

TỔNG QUAN

  1. Thể loại: Nhà máy sản xuất
  2. Cấp công trình: Cấp 1
  3. Tầng cao: 3
  4. Tổng diện tích sàn xây dựng : 47.995 m²
  5. Toạ lạc: Khu công nghiệp VSIP, Quảng Ngãi, Việt Nam
  6. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Whitex Textiles Industries (Việt Nam)

Dịch vụ K Test đã thực hiện

Phạm vi công việc triển khai

Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng với Cục Giám định Nhà nước về chất lượng Công trình Xây dựng - Bộ Xây dựng

Tập đoàn các Công ty Whitex được thành lập từ năm 1984 và đã phát triển trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong ngành vải và may mặc tại Malaysia. Hiện tại, Tập đoàn Whitex đã có những nhà máy sản xuất tại Malaysia, Bangladesh, Campuchia và Việt Nam.
Với môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam cũng như dựa theo kế hoạch phát triển kinh doanh, Tập đoàn Whitex đã quyết định xây dựng nhà máy thứ hai tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Ước tính sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo ra hơn 6.000 việc làm cho người dân địa phương, góp phần cải thiện đời sống người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.

Dự áN LIêN QUAN