Golden Dragon Office

TỔNG QUAN

  1. Thể loại: Khu Phức Hợp Văn Phòng, Căn Hộ, Trung Tâm Thương Mại
  2. Cấp công trình: Cấp 1
  3. Tầng cao: 21
  4. Tổng diện tích sàn xây dựng : 18.000 m²
  5. Toạ lạc: Phnompenh, Campuchia
  6. Chủ đầu tư: World Wide Group

Dịch vụ K Test đã thực hiện

Phạm vi công việc triển khai

1) Tư vấn, thẩm tra hồ sơ BCNCKT ĐTXD.
2) Trình nộp và nhận kết quả phê duyệt BCNCKT ĐTXD 
3) Thẩm tra hồ sơ PCCC.
4) Tư vấn các hồ sơ pháp lý liên quan PCCC.
5) Trình nộp hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC và nhận văn bản thẩm duyệt.
6) Tư vấn hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
7) Lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.
8) Thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.
9) Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.  
10) Trình nộp hồ sơ xin thẩm định TKKT.
11) Tư vấn điều chỉnh TKCS, TKKT, thiết kế bản vẽ thi công.
12) Thu thập hồ sơ đã được thẩm định, phê duyệt.
13) Lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh.
14) Thẩm tra hồ sơ thiết kế điều chỉnh.
15) Thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh.

Lấy cảm hứng từ Google Office, Golden Gragon Office có không gian văn phòng rộng rãi với diện tích từ 35m2 đến 77m2, có phòng chức năng và không gian khu vực chung bao gồm nhà ăn, phòng họp và nhà bếp để thư giãn trong những ngày làm việc tại văn phòng. Golden Gragon Office là một tòa nhà mang tính cách mạng và kỷ nguyên ở Phnom Penh.

 

Dự áN LIêN QUAN