Điều chỉnh thiết kế

Sự cần thiết
Điều chỉnh thiết kế là việc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được các cơ quan ban ngành và Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt nhằm mục đích thay đổi công năng sử dụng hoặc giải pháp thiết kế công trình phục vụ nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư là cơ sở để thẩm định thiết kế điều chỉnh và xin phép xây dựng điều chỉnh.

Công việc của K TEST
- Tư vấn điều chỉnh thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
- Thu thập hồ sơ đã được thẩm định, phê duyệt.
- Lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh.
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế điều chỉnh.
- Thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh.

Các công trình đã thực hiện