Xác nhận hoàn thành CT BVMT

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án là căn cứ để chủ dự án đưa dự án vào vận hành; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở và khu công nghiệp; là căn cứ để doanh nghiệp đưa dự án đi vào vận hành chính thức; là cơ sở giúp doanh nghiệp kiểm soát và hạn chế ô nhiễm khi hoạt động.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 
- Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
- Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019 thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Công việc của K TEST
- Khảo sát thực tế. Lấy mẫu phân tích: nước thải, khí thải, nước cấp,..
- Hoàn thành báo cáo và nộp lên cơ quan thẩm quyền
- Tiếp đoàn thẩm định xuống dự án kiểm tra, lấy mẫu đối chứng 
- Chỉnh sửa và nộp bổ sung theo biên bản kiểm tra và góp ý của đoàn thẩm định.
- Chờ cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và gửi Chủ đầu tư.

Các công trình đã thực hiện