Xác nhận hoàn thành CT BVMT

Sự cần thiết
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án là căn cứ để chủ dự án đưa dự án vào vận hành; là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở và khu công nghiệp; là căn cứ để doanh nghiệp đưa dự án đi vào vận hành chính thức; là cơ sở giúp doanh nghiệp kiểm soát và hạn chế ô nhiễm khi hoạt động.

Công việc của K TEST
- Tư vấn lập hồ sơ xin giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT.

Các công trình đã thực hiện