Lập bản đồ hiện trạng

Sự cần thiết
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính. Bản đồ/bản vẽ hiện trạng vị trí là tài liệu được tạo ra nhằm mục đích xác thực nhà ở hay khu đất ở thời điểm hiện tại, phản ánh đúng tình hình sử dụng đất của chủ sở hữu. Bản vẽ này được lập dựa trên các cơ sở, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Công việc của K TEST 
- Khảo sát hiện trường.
- Thành lập lưới khống chế theo tiêu chuẩn, quy phạm của Nhà nước.
- Đo vẽ chi tiết tỉ lệ các tỷ lệ triển khai đo đạc theo chỉ dẫn khách hàng.
- Lập các hồ sơ, bảng biểu theo quy định.
- Hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng các tỷ lệ và các tài liệu liên quan theo yêu cầu.
- Kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận pháp lý.
- Nhân bản, lưu trữ, bàn giao sản phẩm bản đồ hiện trạng các tỷ lệ.

 

Các công trình đã thực hiện