Lập bản đồ hiện trạng

Đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất là một quy trình quan trọng trong việc lập hồ sơ quản lý, cấp phép địa chính. Mục đích của quy trình này là đo đạc nhằm chỉnh sửa, bổ sung hoặc đo vẽ lại sơ đồ hiện trạng sử dụng đất. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là kết quả thu được sau quá trình đo đạc hiện trạng. Kết quả này sẽ là một phần hồ sơ đính kèm không thể thiếu để tiến hành các thủ tục hành chính. Trong đó bao gồm cả thủ tục làm sổ đỏ, đo hiện trạng, định vị GPS và hoàn công công trình.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ

- Luật Đất đai năm 2013

- Luật Thống kê năm 2015

- Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017

- Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017

Công việc của K TEST 

- Lập quy trình đo đạc, lập bản vẽ và duyệt nội nghiệp.

- Hoàn tất hồ sơ chức năng chứng nhận.

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng. 

Trình tự các bước thực hiện

- Khảo sát hiện trường.

- Thành lập lưới khống chế theo tiêu chuẩn, quy phạm của Nhà nước.

- Đo vẽ chi tiết tỉ lệ các tỷ lệ triển khai đo đạc theo chỉ dẫn khách hàng.

- Lập các hồ sơ, bảng biểu theo quy định.

- Hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng các tỷ lệ và các tài liệu liên quan theo yêu cầu.

- Kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận pháp lý.

- Nhân bản, lưu trữ, bàn giao sản phẩm bản đồ hiện trạng các tỷ lệ.

Các công trình đã thực hiện