Đăng ký đầu tư

Sự cần thiết
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Đó là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh có đủ điều kiện thường được gắn liền với địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. 
 
Công việc của K TEST 
- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư.
- Tư vấn nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án/đối tác…
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ cần thiết; kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của những tài liệu khách hàng cung cấp.  
- Chuẩn bị hồ sơ cho việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Nộp hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi hồ sơ, giải trình, xử lý các vấn đề phát sinh.
- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi hồ sơ, giải trình, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trao cho Chủ đầu tư.
- Khắc dấu pháp nhân công ty, công bố mẫu dấu, công bố thông tin doanh nghiệp.

Các công trình đã thực hiện