Tư vấn Thiết kế PCCC

Sự cần thiết
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp, nội dung thiết kế dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy tuân theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy. Các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được phép áp dụng tại Việt Nam. Kết quả của thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy là Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế mới dự án, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hoán cải phương tiện giao thông cơ giới.
 
Công việc của K TEST
- Thiết kế và xin phép thẩm duyệt hồ sơ PCCC mới, điều chỉnh cải tạo: Đồ án quy hoạch PCCC, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật. 
- Thẩm tra hồ sơ PCCC.
- Tư vấn các hồ sơ pháp lý liên quan PCCC.
- Trình nộp hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC và ra kết quả cuối cùng là văn bản thẩm duyệt.

Các công trình đã thực hiện