Đo vẽ hoàn công xác nhận hiện trạng

Sự cần thiết
Hoàn công xây dựng là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng được thực hiện sau khi bên thi công hoặc bên đầu tư xác nhận đã hoàn thành xây dựng công trình có nghiệm thu và giấy phép xây dựng. Hoàn công thể hiện cấu trúc, hiện trạng những thay đổi trong thi công và là điều kiện để được cấp sổ hồng sau này.

Bản vẽ hoàn công là một loại bản vẽ thể hiện đúng tình trạng thực tế của một công trình sau khi đã xây xong, bản vẽ hoàn công thể hiện những thay đổi của công trình so với thiết kế ban đầu và gồm các hạng mục chi tiết giống như bản vẽ gốc.

Cơ sở nghiệm thu các công trình xây dựng không thể bỏ qua các thủ tục và hồ sơ liên quan đến bản vẽ hoàn công.

Công việc của K TEST
- Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về thủ tục hoàn công.
- Thẩm định hồ sơ và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp quy định pháp luật.
- Thiết lập bản Bản vẽ hoàn công.
- Biên bản nghiệm thu theo thực tế và phù hợp các quy định của pháp luật.
- Thiết lập bản vẽ sơ đồ nhà ở và đất ở (nếu có).
- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
- Liên hệ với UBND Quận/TP cập nhật thay đổi tài sản hoặc cấp đổi chủ quyền.
- Liên hệ cơ quan thuế kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Hoàn tất thủ tục hoàn công và bàn giao giấy tờ nhà cho khách hàng.

Các công trình đã thực hiện