Xin phép xây dựng

Sự cần thiết
Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Công việc của K TEST
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và hồ sơ kỹ thuật phục vụ xin phép xây dựng (công trình xây mới, công trình sửa chữa, cải tạo; di dời công trình).
- Trình nộp và phối hợp với các cơ quan ban ngành để được cấp phép xây dựng. 

Các công trình đã thực hiện